How Instant Cryptocurrency Exchange Works

Có 5 bước đơn giản để thực hiện giao dịch ẩn danh nhanh chóng với tỷ giá tốt nhất!

how

Nhập số lượng và địa chỉ

  • Nhập số tiền bạn muốn đổi trong trường "Bạn gửi" và chọn đơn vị tiền tệ từ trình đơn ở dưới
  • Chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn đổi tiền và ChangeHero sẽ tự động tính toán số tiền bạn sẽ nhận được
how

Kiểm tra chi tiết và chấp nhận các điều khoản

  • Kiểm tra chi tiết giao dịch
  • Xem xét và chấp nhận Điều khoản sử dụng
how

Gửi tiền của bạn

  • ChangeHero sẽ tạo một địa chỉ gửi tiền cho bạn
  • Hãy chắc chắn thực hiện điều này trong một lần thanh toán
  • Điều quan trọng là gửi tiền của bạn chỉ trong một lần thanh toán.
how

Chờ giao dịch hoàn tất

  • Trong khoảng 40 phút hoặc ít hơn, ChangeHero sẽ tìm ra tỷ giá tốt nhất
how

Thành công

  • Đợi một vài phút - các khoản mục tiêu của bạn đang trên đường đến ví của bạn
arrow-up