Frequently Asked Questions On Crypto Exchanges
Ang ChangeHero is isang instant na palitan ng cryptocurrency na nagkakaloob ng pinakamagandang crypto-sa-crypto na rate sa merkado.
Ang ChangeHero ay kasama sa mga pinakamalalaking plataporma sa pangangalakal ng cryptocurrency, kabilang ang Poloniex at Bittrex. Sa halos kasing-bilis ng liwanag, ang aming in-house na teknolohiya ay pumipili at nagmumungkahi ng pinakamagagandang rate na magagamit at idinidispley para sa yo ang tinatayang rate.
Kami ay isang koponan ng ekspiryensyadong tagapagbuo ng blockchain. Ang ChangeHero ay nagkakaloob ng ligtas at mabilis na mga transaksyon nang hindi isinisiwalat ang mga pagkakakilanlan ng mga user. Ibinibigay namin ang pinakamagagandang mga posibleng rate sa pamamagitan ng pagkukumpara sa malawak na seleksyon ng mga maaasahang plataporma sa pangangalakal at gumagana sa higit na 50 cryptocurrency na nakalista.
Ang ChangeHero ay naniningil ng medyo mababang bayarin sa komisyon (0,5%) at nag-aalok ng pinakamagagandang rate na magagamit sa sandaling ang transaksyon ay makumpleto. Nananatiling tantiyado ang mga rate hanggang ang transaksyon ay aktuwal na naisagawa sa blockchain. Bahagyang mag-iiba ang rate ng palitan sa oras ng transaksyon kaysa sa tinatayang rate noong nagsimula ka ng transaksyon.
Karaniwan, ang aming mga transaksyon ay inaabot ng 5-40 minuto upang maproseso. Kung ang iyong transaksyon ay inabot ng mas matagal, maaaring ito ay sanhi ng samu't-saring factor, kabilang ang:

Mahalagang magkaroon ng isang wallet man lamang upang ipalit ang iyong mga pondo sa ChangeHero. Partikular na ipinasasadya ang iba't-ibang wallet para sa magkakaibang operasyon sa mga transaksyon. May mga opisyal na wallet, web purses at iba pang mga aplikasyon. Sa bawat currency, kailangan mong magkaroon ng hiwalay na wallet. Ang address ng wallet ay isang kumbinasyon ng mga numero at letra mula 12 hanggang 42 karakter.

Sa oras na mapagdesisyunan mo na kung aling coin ang gusto mong kunin, maghanap ng isang maaasahang wallet. Mayroong opisyal na wallet ang bawat coin. Kapag lumikha ka ng wallet, awtomatiko kang makakakuha ng address at isang pribadong susi. Panatilihing nasa sa yo ang iyong pribadong susi at huwag ipakita ito sa sinuman para sa mga pangseguridad na kadahilanan.
Ang bawat transaksyon ay nakarehistro sa blockchain at may kanyang bukod-tanging identification code, na tinatawag na Hash (tinatawag rin na 'TX'). Ang walang katulad na code na ito ay pinahihintulutan kang beripikahin ang kanyang pagkabalido sa blockchain open ledger.
Ang mga operasyon ng blockchain ay hindi na mababago. Hindi na makakansela ninuman ang transaksyon kung ang mga pondo ay naipadala na. Kung kaya't suriing mabuti ang lahat ng mga detalye ng pagbabayad bago ipadala ang pera.
Walang mga limitasyon para sa mga palitan ng cryptocurrency sa ChangeHero. Gayunpaman, upang maisagawa ang transaksyon, ang fee o babayaran ay sinisingil mismo ng blockchain. Ang halagang ipinadala ay dapat na sapat upang masakop ang lahat ng babayaran sa blockchain.
Ang ChangeHero ay opisyal na partner ng Indacoin - isang kumpanya na nasa larangan ng cryptocurrency mula pa noong 2013, nakabase sa London, sa UK. Isinama namin ang kanilang teknolohiya upang ang aming mga Kliyente ay makabili ng cryptocurrency sa pamamagitan ng pagbabayad gamit ang credit/debit card nang walang rehistrasyon.
Sa ChangeHero main page, piliin ang cryptocurrency na gusto mong bilihin, ilagay ang halaga na sisingilin mula sa iyong card sa perang EUR/USD at ilagay ang crypto address. Tapos ay ilagay ang iyong email address. Aming hinihingi ang iyong email sa kadahilanang ang aming partner ay kailangang subaybayan ang mga limitasyon sa pagbili at pagbenta ng iyong coins gamit ang fiat. Sa ilang segundo, ikaw ay dadalhin sa ligtas na purchase page ng aming Partner. Punan ang mga kailangang talaan (numero ng telepono, petsa ng kapanganakan at datos ng card) at sa oras na masingil na ang iyong card, ang aming support team ay makikipag-ugnayan sa yo upang beripikahin ang iyong pagbili o purchase. Siguruhing ginagamit mo ang sarili mong 3D secure Visa o Mastercard at may dalang lisensya sa pagmamaneho, ID o pasaporte sakaling ang aming purchase partner ay mangailangan ng isang video verification.
Ang ChangeHero partner ay tumatanggap lamang ng Visa at Mastercard na 3D secure.
Ang 3-D Secure na teknolohiya ay binubuo ng mga programang Beripikado ng Visa at MasterCard SecureCode. Pagkatapos mong ilagay ang mga detalye ng iyong credit card sa ligtas na purchase page ng aming partner, may isang bagong window na lalabas na humihiling na makuha ang iyong personal security code. Sa loob ng ilang segundo, ang iyong pinansyal na institusyon ay patutunayan ang transaksyon, at kukumpirmahin na ikaw ang indibiduwal na siyang gumagawa ng pagbili o purchase.
Karaniwan itong inaabot ng halos 30 minuto pagkatapos mong gumawa ng order o makakumpleto ng beripikasyon sa page ng aming Partner.
arrow-up